خط انتقال آب غدیر به آبادان و خرمشهر ترمیم شد
برچسب ها

گالری تصاویر مشابه