به مناسبت ۸ آبان سالگرد درگذشت قیصر امین پور ۰۸ آبان ۱۳۹۷

به مناسبت ۸ آبان سالگرد درگذشت قیصر امین پور

ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چه زود دیر می شود

۴ آبان ماه زنگ آخر؛ موضوع انشاء «شهادت» ۰۸ آبان ۱۳۹۷

به بهانه سالروز بمباران مدرسه پیروز بهبهان
۴ آبان ماه زنگ آخر؛ موضوع انشاء «شهادت»

نامها و یادها
چیزی یافت نشد !