افتتاح پروژه پرورش میگو و ماهی با استفاده از زهاب نیشکر ۲۵ مهر ۱۳۹۷

افتتاح پروژه پرورش میگو و ماهی با استفاده از زهاب نیشکر

با کار بین بخشی و هماهنگی هایی که انجام گرفت، خوشبختانه توانستیم با استفاده از زهاب نیشکر محصولاتی مانند برنج، جو و ... را تولید کنیم.

حمایت نظام بانکی کشور از گردشگری و صنایع‌دستی ۰۳ تیر ۱۳۹۷

در دیدار رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی ‌‌و گردشگری مورد تأکید قرار گرفت
حمایت نظام بانکی کشور از گردشگری و صنایع‌دستی

فرصت های سرمایه گذاری
چیزی یافت نشد !