كميته‌هايي براي كمك به خوزستان در بودجه سال ۱۳۹۸ تشكيل مي‌شود ۳۰ تیر ۱۳۹۷

معاون سازمان برنامه و بودجه كشور در سفر به استان خوزستان:
كميته‌هايي براي كمك به خوزستان در بودجه سال ۱۳۹۸ تشكيل مي‌شود

معاون امور علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: با بررسي ظرفيت‌ها و كاستي‌هاي استان خوزستان در حوزه اعتبارات و بودجه، كميته‌هايي براي كاستي‌هاي احتمالي بودجه سال ۱۳۹۸خوزستان لحاظ مي‌كنيم. به گزارش ‌مركز اطلاع‌رساني،‌ روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكترسعيد نمكي كه به همراه يك هيات هشت نفره […]

طرح و برنامه
چیزی یافت نشد !