از مرحوم حدادپور یادگارها و باقیاتی به جای مانده که قطعا نام و یاد ایشان را جاودانه خواهد نمود، از نیمه ی دهه ۷۰ به بعد که تعداد کتابخانه های عمومی شهر اهواز بسیار محدودتر از امروز بود و به تعداد انگشتان دست نمی رسید… بیشتر جوانان دانشجوی اهواز اوقات مطالعه ی خود را در […]

از مرحوم حدادپور یادگارها و باقیاتی به جای مانده که قطعا نام و یاد ایشان را جاودانه خواهد نمود، از نیمه ی دهه ۷۰ به بعد که تعداد کتابخانه های عمومی شهر اهواز بسیار محدودتر از امروز بود و به تعداد انگشتان دست نمی رسید… بیشتر جوانان دانشجوی اهواز اوقات مطالعه ی خود را در کتابخانه و حسینیه موقوفی ایشان در باغ معین میگذراندند.در این میان گاهی اوقات چهره پیرمردی آرام، مهربان، خنده رو و عمیق که با احترام به بچه ها سلام میکرد و اوضاع و احوال کتابخانه را بررسی میکرد و کمی و کاستی ها را جویا میشد و برای مدتی کوتاه آرامش مخملین فضای اکسیری آنجا را برهم میریخت، توجه ما را به خود جلب میکرد…او را که می دیدم به خود میگفتم آری می شود…هنوز هم می شود که انسان برخی کارها را فقط برای خدا بکند…شاهدش هم همین حاج آقاحدادپور…اگرچه جسم او امروز دیگر در میان ما نیست ولی آنانکه از کنار پدیده ها اطرافشان بی تفاوت عبور نمی کنند، می توانند تاثیر و برکت حضور امثال حاجی ها را در گوشه گوشه شهر حس کنند.

پژمان کریمی