با حضور نجار معاون وزیر و استاندار خوزستان عملیات اجرایی ساخت پایگاه چند منظوره مدیریت بحران در شهرستان باغملک با اعتباری بالغ بر ٣٠ میلیارد ریال آغاز گردید.

اسماعیل نجار روز یکشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی سالن چند منظوره مدیریت بحران قلعه تل اظهار داشت: سالن های مدیریت بحران برای فرماندهی اوضاع در زمان حادثه هست.

وی ادامه داد: در زمان هایی که حادثه ای وجود ندارد میتوان از این سالنها برای کارهای ورزشی البته بدون تغییر ساختار سالن استفاده کرد .