به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان به منظوری پیگیری بهتر شدن وضعیت آب شرب ۲شهرستان خرمشهر و آبادان شامگاه پنجشنبه نشستی با حضور مدیران عامل آبفای استان، فرمانداران ۲شهرستان، و مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان برگزار شد.

کیامرث حاجی زاده با اشاره به مصوبات این نشست گفت: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان نسبت به تعمیرات خط آب حیات در محدوده دارخوین جهت انتقال ۲۰هزار متر مکعب در شبانه روز به آبادان ظرف مدت یک هفته اقدام کند.

وی افزود: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان ۲دستگاه بسته بندی آب برای شهرستان خرمشهر تامین کند و تعداد تانکرهای آبرسانی خرمشهر و آبادان را نیز در بخش شهری و روستایی افزایش دهد.

مدیر کل مدیریت بحران خوزستان توضیح داد: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان معین شهرستان آبادان و شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان نیز معین شهرستان خرمشهر تعیین شده اند که معاونان این دو شرکت لازم است در دو شهرستان مستقر شوند.

وی ادامه داد: فرماندار آبادان و.خرمشهر از شرکت های بزرگ شهرستان جهت همکاری برای فراهم آوردن ۲۰تانکر سیار در سطح شهر اقدام کنند.

حاجی زاده بیان کرد: شهرداری هر دو شهرستان جهت آبیاری فضای سبز تنهای از تانکر های خود استفاده کند و به هیچ وجه از آب شرب استفاده نکند( تفکیک شبکه آب خام از آب شرب).