یکی از قدیمی ترین نرگس زارهای طبیعی ایران و منطقه زاگرس در استان خوزستان و شهرستان بهبهانه، که قدمت آن به قبل از میلاد مسیح برمی گرده و مساحت آن ۵۰۰ تا ۷۰۰ هکتاره و از میدان بیدبلند فعلی تا منطقه تنگ تکاب و حتی کردستان بهبهان گسترده بوده. نرگس زار بهبهان هم اکنون هم از جمله مناطق مهم و باسابقه رویش و پرورش گل نرگس بوده و از نرگس زارهای طبیعی و معروف ایران محسوب می شه. حدود ۳۵ تا ۴۰ سال قبل بخش وسیعی از زمین های اطراف نرگس زار فعلی پوشیده از گل نرگس بوده که متاسفانه با مکانیزه شدن کشاورزی، تصرف اراضی برای کشت غلات، خارج ساختن پیازهای نرگس و خروج غیر مجاز آنها به استان های دیگر، بخشی وسیع از این گلزارها که یک سرمایه ملی هم هست، از بین رفته. هر چند که در سال های گذشته با تلاش و پیگیری های اداره منابع طبیعی بهبهان، گلزار فعلی که مساحتی حدود ۲۰ هکتار داره، ملی شده و عملیات مراقبت، نگهداری و احیای آن صورت گرفته.