طول كل خطوط انتقال اين پروژه ۹۵۶ كيلومتر است كه ۳۵۷ كيلومتر آن تاكنون اجرايي شده و ۱۵۹ كيلومتر نيز در دست اجرا است.

 دكتر اسحاق جهانگيري در ادامه برنامه هاي سفر دو روزه خود به استان خوزستان، فاز دوم پروژه آبرساني غدير براي آبرساني به شهرهاي آبادان، خرمشهر و روستاهاي اطراف را افتتاح واز تصفيه خانه و تاسيسات اين طرح بازديد كرد.

طول كل خطوط انتقال اين پروژه ۹۵۶ كيلومتر است كه ۳۵۷ كيلومتر آن تاكنون اجرايي شده و ۱۵۹ كيلومتر نيز در دست اجرا است.

گفتني است همزمان با افتتاح اين طرح توسط معاون اول رييس جمهور دو پروژه آبرساني به روستاهاي حفار شرقي از توابع خرمشهر و آبرساني به روستاهاي كشتكار از توابع آبادان نيز مورد بهره برداري قرار گرفت كه اين دو پروژه در مجموع ۹۲ روستا را تحت پوشش قرار مي دهد.

معاون اول رييس جمهور در حاشيه اين طرح در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه يكي از مشكلات مردم خرمشهر و آبادان در سالهاي گذشته فقدان آب شرب مناسب بود اظهار داشت: اين مساله در اواخر سال ۹۵ و اوايل سال ۹۶ تشديد شد كه لازم است از صبر و بردباري مردم عزيز آبادان و خرمشهر قدرداني كنيم.

دكتر جهانگيري افزود: طرح آبرساني غدير يكي از طرح هاي مهم است كه از سالها قبل آغاز شده بود و در طول ۱۰ سال كه از عمر اين طرح مي گذشت در مجموع۹۵۰ ميليارد تومان در اين طرح سرمايه گذاري شده بود كه دولت در سال ۹۶ عليرغم همه محدوديت ها تا تير ماه ۹۷ ظرف ۱۱ ماه كار بسيار بزرگي بصورت شبانه روزي در اين زمينه انجام داد و در اين يك سال به اندازه كل ۱۰ سال قبل براي اين طرح سرمايه گذاري كرد.

وي افزود: خوشبختانه امروز اين طرح تكميل شده و در آبادان و خرمشهر و شادگان و روستاهاي منطقه مردم در ۳ ـ ۴ ماه گذشته از آب شرب با كيفيت مناسب برخوردار هستند .

دكتر جهانگيري تصريح كرد: مردم بايد توجه داشته باشند كه انتقال آب تصفيه شده از اين مسير طولاني دشوار است و بايد از اين آب صرفاً براي مصرف شرب استفاده كنند و نيازهاي ديگر خود را از ساير منابع آبي تامين نمايند.

معاون اول رييس جمهور ادامه داد: خوشبختانه مردم شرايط دولت را درك مي كنند. آمريكايي ها فشار اصلي خود را بر مهمترين منبع درآمدي كشور يعني فروش نفت متمركز كرده اند كه اين موضوع در اجراي برخي پروژه ها تاثير گذار خواهد بود اما اولويت دولت تغيير نخواهد كرد و همواره بخش آب جزو مهمترين اولويت ها خواهد بود.