طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی توسط اداره منابع طبیعی در دست بررسی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در راستای پیگیری طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ،فرماندار شهرستان بندرماهشهر به همراه رئیس منابع طبیعی شهرستان با مدیرعامل و سایر مدیران مرتبط این سازمان دیدار کردند.

براساس این گزارش، دستور کار این جلسه، بررسی کارشناسی و دقیق طرح توسعه منطقه از نظر انتخاب زمین مناسب به نحوی که وارد محدوده های قانونی تعیین شده توسط اداره منابع طبیعی و محیط زیست نشود.

فرایند اخذ مجوزهای ایجاد طرح توسعه منطقه هم اکنون با ارجاع سازمان محیط زیست به اداره منابع طبیعی در دست بررسی است و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی نیز به عنوان متولی اجرای این طرح ملی، با اخذ کارشناس دارای صلاحیت در این خصوص مراحل را یکی پس از دیگری طی میکند.

در صورت اجرای این طرح، فصل جدیدی از فعالیت اقتصادی در شهرستان و به طبع آن رونق فعالیت اقتصادی شرکتها و اشتغالزایی در منطقه آغاز می‌شود.

پیش از این جلسه، بازدیدی میدانی از یکی از زمینهای کاندید برای طرح توسعه انجام شد.

  • منبع خبر : سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی