علیرضا بنیادی ، رئیس آبفا شهری اندیمشک در این باره اظهار داشت : این چاه حفاری شده و 480 متر لوله گذاری برای اتصال آن به مخازن اصلی آب مسیر جاده سد دز انجام شده است.
وی بیان کرد: کارفرمای این طرح سازمان آب و برق خوزستان است و این طرح با همکاری آب و فاضلاب شهر اندیمشک اجرا شد.
وی تصریح کرد:برای احداث این چاه که تا پایان تیرماه امسال وارد مدار می شود 10 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
بنیادی گفت:با وارد مدار شدن این چاه آب 45 متر بر ثانیه به فشار شبکه آب شهر اندیمشک افزوده می شود.
رئیس آبفا اندیمشک در بخش دیگری از اجرای طرح اصلاح شبکه فرسوده آبرسانی شهر اندیمشک خبر داد و افزود:با اجرای این طرح 14 کیلومتر شبکه فرسوده آبرسانی شهر اندیمشک اصلاح می شود.
وی اضافه کرد:پارسال به طور پراکنده و از منابع مالی جاری این اداره حدود پنج کیلومتر شبکه فرسوده آب شهر اندیمشک اصلاح شد.
بنیادی همچنین از رفع سه هزار مورد شکستگی آب در شهر اندیمشک طی یکسال اخیر خبر داد.
شهر اندیمشک 40 هزار مشترک آب دارد.

  • منبع خبر : ایرنا