شبکه بهداشت بمنظور افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت اقدام به راه اندازی و تکمیل تجهیزات و نیروی انسانی در ۲ مرکز جامع سلامت شهری و ۴ پایگاه سلامت نمود.

مقدمه:
رشد جمعیت در قرن بیستم موجب مطرح شدن مقوله سلامت شد. تحقق سلامت مستلزم محیط سالم، بسترهای مناسب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی است. بدون تردید، سلامت و توسعه دارای ارتباط تنگاتنگ با یکدیگرند. آنچه قادر است تهدیدهای امروزین ناشی از توسعه یافتگی را کنترل و برنامه های توسعه را پایدار کند، الویت بخشی به سلامت انسان در کلیه بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است.
در مناطق روستایی نیز هنوز مسائل و چالش های متعدد وجود دارد، چرا که راهبردهای گذشته در زمینه توسعه روستایی موفقیت آمیز نبوده و نتوانسته مسائلی همچون فقر، بهداشت، امنیت غذایی و پایداری محیط زیست را تامین کند؛ این راهبردها در توزیع منافع حاصل از رشد و توسعه نیز موثر نبوده و به ایجاد مشکلات متعددی برای نواحی روستایی انجامیده است. همین وضع موجب شده است که در سال های اخیر، بار دیگر توسعه روستایی مورد توجه قرار گیرد و برنامه ریزان و مجریان حکومتی بر آن شدند تا با ارائه راهکارها و روش های جدید، معضلات و مسائل گریبانگیر این نواحی را بکاهند.
از آنجا که سلامت دارای ابعاد گوناگون است، بهبود وضعیت سلامت از طریق اصلاح شرایط زندگی، محیط مادی و عوامل اقتصادی و اجتماعی امکانپذیر است. در پارادایم های جدید توسعه، به سلامت انسان و محیط بصورت توامان توجه شده این مهم با مشارکت مردم، سازمان های غیردولتی که عنصر بنیادین نظام مردم گراست تحقق خواهد یافت.
نظام بهداشتي و درماني کشور ايران همانند بسياري از کشورهاي در حال توسعه از نوع تعاون همگاني مي باشد.اين نظام در طي ساليان اخير تحولات بسياري را به خود ديده است، ولي همواره وسعت کشور، پراکندگي جمعيت و وجود شرايط اقليمي متفاوت، از عوامل مؤثر در نابرابري و دسترسي افراد مختلف به خدمات بهداشتي و درماني بوده است.
یکی از اهداف مهم طرح تحول نظام سلامت، ارتقای و بهبود شاخص بهداشتی و ارائه خدمات مطلوب در حوزه بهداشت بویژه در مناطق کم برخوردار بود. در همین راستا تجهیز، بازسازی و توسعه خانه های بهداشت در مناطق محروم در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفت.در استان خوزستان نیز ، تجهیز و توسعه خانه های بهداشت در شهرستان کارون با توجه به گستردگی و پراکندگی جمعیت در الویت قرار گرفت.

شهرستان کارون
شهرستان کارون به مرکزیت کوت عبدالله از نظر موقعیت جغرافیایی در جنوب غربی استان خوزستان قرار دارد. مردم این شهرستان اکثرا عرب زبان بوده و به شغل های کشاورزی، دامداری و کسب و کار در بازار شهر کوت عبدالله مشغول هستند. کوت عبدالله در سال ۱۳۹۲ شهرستان اهواز منفک گردید. این شهرستان از طرف شمال از شهرک نور و تصفیه خانه آب شهدای کوت عبدالله شروع، از غرب به رودخانه کارون و از شرق به آزاد راه خلیج فارس (اهواز- ماهشهر) و از سمت جنوب تا مرز شهر دارخوین را تحت پوشش خود قرار داده است.

شبکه بهداشت شهرستان کارون نیز از نظر موقعیت جغرافیایی در کوت عبدالله- خیابان سینا، محوطه بیمارستان سینا واقع شده است. جمعیت تحت پوشش این شبکه ۱۳۱/۰۳۱نفر می باشد که در این میان جمعیت ۷۰/۰۳۳ هزار نفر در شهر و ۶۰/۹۹۸ هزار نفر در روستا ساکن هستند. این شبکه جهت ارایه خدمات بهداشتی به شهروندان شهرستان کارون دارای ۲ مرکز جامع خدمات سلامت شهری شامل ۷ پایگاه بهداشتی شهری، ۲ مرکز بهداشتی درمانی شهری- روستایی- یک پایگاه روستایی را تحت پوشش دارد. همچنین ۵ مرکز بهداشتی درمانی روستایی شامل مرکز بهداشتی درمانی جنگیه، غزاویه، شیرین شهر، ابوناگه و قلعه چنعان می باشد که یک از مراکز روستایی نیز از طریق خانه های بهداشت به ارایه خدمات بهداشتی می پردازند.
طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت در سطح شهرستان در شهریور ماه ۱۳۹۴ اجرایی شد و در این مدت شبکه بهداشت بمنظور افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت اقدام به راه اندازی و تکمیل تجهیزات و نیروی انسانی در ۲ مرکز جامع سلامت شهری و ۴ پایگاه سلامت نمود. همچنین با شروع طرح در منطقه شهری نیروهای طرح تحول سلامت و مراقب سلامت جذب شدند.
خانه بهداشت محیطی ترین واحد روستائی ارائه خدمت در نظام شبكه های بهداشتی درمانی كشور است. هر خانه بهداشت بسته به شرایط جغرافیایی- به ویژه امكانات ارتباطی و جمعیت – یك یا چند روستا را تحت پوشش خود دارد.افرادي که در خانه هاي بهداشت مشغول فعاليت هستند، عمدتا شامل بهورز زن و مرد و در مراکز بهداشتي و درماني، پزشک عمومي، کاردان ها و تکنسين هاي بهداشتي مي باشند.ميانگين جمعيت تحت پوشش هر خانه بهداشت ۱۵۰۰ نفر است. بومي بودن بهورزان، ارتباط دائم آنان با مردم، مباني ثبت دقيق اطلاعات بهداشتي و نظارت مستمر بر فعاليت خانه هاي بهداشت از عوامل عمده پوشش مطلوب خانه هاي بهداشت است.

اهمیت راه اندازی آزمایشگاه مرکزی شهرستان کارون:
با توجه به وضعیت معیشتی مردم شریف منطقه و جمعیت تحت پوشش شهری و روستایی این شهرستان جهت برخورداری از خدمات آزمایشگاهی نیازمند تردد به مرکز شهر و تقبل هزینه های تردد و خدمات آزمایشگاهی بودند لذا ساخت و تجهیز آزمایشگاه مرکزی در شهرستان کارون جهت استفاده عموم شهروندان و رفاه احساس گردید.اولین مرکزی که می تواند کار تشخیصی اصلی را برای درمان بیماران انجام آزمایشگاه است و بنابر اهمیتی که این مرکز دارد در خرید تجهیزات، توسعه فضا، بازسازی و نوسازی اقدامات لازم صورت گرفته است. همچنین خرید تجهیزات بخش آزمایشگاهی جهت انجام انواع آزمایش ها با کیفیت و دقت بالا انجام شده است. در مرکز بهداشت و درمان شهرستان کارون در همین راستا بنا بر امکانات موجود به موضوع آزمایشگاه توجه ویژه شده است.
بخش غربالگری شنوایی سنجی نوزادان و کم کاری تیروئید در آزمایشگاه فعال شده است. جهت تامین تجهیزات آزمایشگاه، جلسات هماهنگی، بررسی خرید و نصب تجهیزات به طور منظم و با حساسیت ویژه ای در شبکه بهداشت شهرستان کارون با حضور مسئولین و پرسنل مربوطه در حال برگزاری است و گزارش انجام کار در این جلسات ارائه می گردد.

اهمیت تفکیک پایگاه قلعه چنعان از مرکز بهداشتی روستایی قلعه چنعان:
روستای قلعه چنعان در جنوب شرق شهرستان کارون و نزدیک به شرکت صنایع فولاد خوزستان در جاده کمربندی با مسافتی حدود ۸ کیلومتر از مرکز شهرستان کارون با مساحتی۱۵ هکتار با جمعیت ۱۸/۱۳۳ هزار نفر می باشد.
با توجه به مخاطرات اجتماعی – زیست محیطی همانند حااشیه نشینی و آلودگی های شرکت صنایع فولاد و همچنین مهاجرپذیری و افزایش سریع جمعیت در این منطقه، فضای فیزیکی یک مرکز بهداشتی درمانی جوابگوی جمعیت بالای این روستا نبوده و بدین منظور پایگاه بهداشتی از مرکز بهداشت تفکیک شده و در مکان دیگری در خیابان مجاور برقرار گردیده که توسط مراقبین سلامت و پزشکان بطور همزمان با پرسنل و پزشکان مرکز بهداشتی ارائه خدمت صورت می گیرد. پس از جابه جایی پایگاه، تعمیرات مرکز قلعه چنعان در مرداد ۹۶ شروع شد.
این مرکز پس از تعمیرات اساسی دارای خدمات بهداشتی و درمانی شامل: خدمات پزشک، مراقبت مادران باردار، کودکان، واکسیناسیون، جوانان، میانسالان، سالمندان، دندانپزشکی، آزمایشگاه، پیشگیری از بیماری های واگیر و خطرسنجی بیماری های غیر واگیر، بهداشت محیط و حرفه ای می باشد.

نام مرکز روستاجمعیتخانوارفاصله تا مرکز شهرستان(km)مساحت (مترمربع)زیربناسال احداثسال راه اندازی (شروع بکار)
قلعه چنعان۱۸۱۳۳۴۳۸۷۸۴۰۰۲۲۷۱۳۷۹۱۳۸۰

مرداد ۹۶– مرکز خدمات جامع سلامت قلعه چنعان

 

آذر۹۶- مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلعه چنعان

 

قرارداد تعمیر مرکز قلعه چنعان:
پس از بازدید پیمانکار از مرکز قلعه چنعان، قراردادی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ به ارزش ۸۶۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال فی مابین شبکه بهداشت و درمان کارون و شرکت سازه سازان آبادگر معاصر (سهامی خاص) منعقد شد و پیمانکار موظف گردید ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ ۹۶/۰۵/۰۱ لغایت ۹۶/۰۶/۱۵ موضوع قرارداد را اجرا نماید.
قرارداد تجهیزات آزمایشگاه مرکزی شهرستان کارون (معین):
این قرارداد در تاریخ ۹۶/۰۴/۱۴ به ارزش ۴/۴۳۰/۸۲۵/۰۰۰ ریال فی مابین شبکه بهداشت و درمان کارون و شرکت شرکت سازه سازان آبادگر معاصر (سهامی خاص) منعقد شد و پیمانکار ملزم به بازسازی سکو و تجهیز آزمایشگاه معین در تاریخ های تعیین شده،گردید.

شروع پروژه محوطه سازی آزمایشگاه معین ۹۶/۰۵/۰۱

 

آزمایشگاه معین-شهریور ۹۶

شروع پروژه سکو بندی آزمایشگاه معین