وضعیت بازار بورس : بسته
تعداد معاملات : 429,061
حجم معاملات : 4,724B
ارزش معاملات: 36,634B
ارزش بازار : 54,680,447B
تعداد نماد مثبت : 126
تعداد نماد منفی : 272
شاخص کل بورس

1,368,005.19
1291.54      0.09%
1400/09/07   16:35
شاخص کل فرابورس

19,493.77
(132.20)      (0.67%)
1400/09/07   17:47
وضعیت بازار فرابورس : بسته
تعداد معاملات : 229,243
حجم معاملات : 1,653B
ارزش معاملات : 19,566B
ارزش بازار : 10,885,837B
تعداد نماد مثبت : 123
تعداد نماد منفی : 139