وضعیت بازار بورس : بسته
تعداد معاملات : 1,011,474
حجم معاملات : 3,950M
ارزش معاملات: 44,820B
ارزش بازار : 47,072,139B
تعداد نماد مثبت : 62
تعداد نماد منفی : 343
شاخص کل بورس

1,177,975.92
(8301.38)     ((0.7)%)
1399/12/13   12:46
شاخص کل فرابورس

16,984.27
4.57     (0.03%)
1399/12/13   12:51
وضعیت بازار فرابورس : بسته
تعداد معاملات : 345,243
حجم معاملات : 1,045M
ارزش معاملات : 272,737B
ارزش بازار : 11,632,836B
تعداد نماد مثبت : 104
تعداد نماد منفی : 188