وضعیت بازار بورس : بسته
تعداد معاملات : 470,445
حجم معاملات : 5,986M
ارزش معاملات: 47,424B
ارزش بازار : 47,178,490B
تعداد نماد مثبت : 119
تعداد نماد منفی : 238
شاخص کل بورس

1,179,617.71
21934.81     (1.89%)
1400/02/21   12:58
شاخص کل فرابورس

17,427.48
153.48     (0.89%)
1400/02/21   13:41
وضعیت بازار فرابورس : بسته
تعداد معاملات : 137,168
حجم معاملات : 1,158M
ارزش معاملات : 33,753B
ارزش بازار : 11,800,710B
تعداد نماد مثبت : 75
تعداد نماد منفی : 160