وضعیت بازار بورس : بسته
تعداد معاملات : 841,203
حجم معاملات : 9,309M
ارزش معاملات: 73,848B
ارزش بازار : 56,516,784B
تعداد نماد مثبت : 232
تعداد نماد منفی : 153
شاخص کل بورس

1,406,060.84
30413.64     (2.21%)
1400/05/13   12:41
شاخص کل فرابورس

20,193.92
281.42     (1.41%)
1400/05/13   13:58
وضعیت بازار فرابورس : بسته
تعداد معاملات : 438,037
حجم معاملات : 4,082M
ارزش معاملات : 33,951B
ارزش بازار : 11,036,656B
تعداد نماد مثبت : 159
تعداد نماد منفی : 94