به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان احمد مطیعی مدیر کل منابع طبیعی استان طی گزارشی به اهمیت منابع طبیعی پرداخت و گفت : تولید چوب در کشور و در ناحیه هیر کانی ،حفظ و تولید خاک،تولید علوفه و اکسیژن ،جلو گیری از سیلاب هاو فرسایش خاک، حفظ گونه های جانوری […]


به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان احمد مطیعی مدیر کل منابع طبیعی استان طی گزارشی به اهمیت منابع طبیعی پرداخت و گفت : تولید چوب در کشور و در ناحیه هیر کانی ،حفظ و تولید خاک،تولید علوفه و اکسیژن ،جلو گیری از سیلاب هاو فرسایش خاک، حفظ گونه های جانوری و گیاهی از اهمیت های مستقیم و غیر مستقیم منابع طبیعی است.

احمد مطیعی همچنین افزود: هر هکتار جنگل می تواند تا ۲۵۰۰متر مکعب آب ذخیره و اکسیژن تولید کند.

مدیر کل منابع طبیعی سپس به تشریح سیمای منابع طبیعی استان پرداخت و گفت : در خوزستان حدود ۹۸۰ هزار هکتار جنگل در حوزه زاگرس داریم و حدود ۱ میلیون و ۲۰۰هزار هکتار رخساره های بیابانی در استان وجود دارد ،همچنین مراتع ،در حفظ خاک و تولید علوفه بسیار موثر هستند.

وی افزود: ۸ هزار هکتار گونه گیاهی در کشور داریم که در دنیا بی نظیر است که با شرایط بو جود آمده اقلیمی حدود ۴۰۰نوع از آنها در معرض نابودی قرار دارند که وظیفه ما در حفظ این عرصه های طبیعی بسیار سنگین است.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان به موضوع گرد و غبار پرداخت و گفت: همه ما در بوجود آمدن این پدیده شوم مقصر هستیم ما در مدیریت سرزمین ،مدیریت آب و توسعه کشاورزی و اجرای پروژه های عمرانی ،همه ما در بوجود آمدن این شرایط مقصر هستیم وی تاکید کرد همه دستگاههای اجرایی و دولتی باید قبل از اجرای طرح هاو پروژه های عمرانی خود مطالعات مکان یابی و مکان سنجی و همچنین تاثیرات زیست محیطی پرو ژه هارا مطالعه و بررسی نموده و از منابع طبیعی استان استعلام نماید.

بر اساس این گزارش ، دکتر احمد رییس زاده قائم مقام اداره کل منابع طبیعی خوزستان بصورت پاور پونت به وضعیت منابع طبیعی استان پرداخت و گفت :در خوزستان ۷ کانون بحرانی داریم که حدود ۳۵۰ هزار هکتار مساحت دارند که ۸۰هزار هکتارآنها قبلا اراضی کشاورزی بوده که به شنزار تبدیل شده است که این یک هشدار جدی است. احمد رییس زاده در ادامه سخنان گفت: در بخش جنگل مهمترین پروژه ما طرح صیانت در ۸ شهرستان زاگرسی که حدود ۳۱۵هزار هکتارمجموع این شهرستانها است.

قائم مقام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان درخواست کرد و گفت: حدود ۹۰هزار هکتار در استان با پدیده خشکیدگی بلوط و سایر آفات مواجه هستیم که لازم است از اعتبارات مدیریت بحران و یا تملک دارایی در مقابله و پیشگیری این پدیده اختصاص داده شود.وی افزود : حدود ۱۳۰هزار هکتار که معادل ۱۰۷ میلیارد تومان طی ۶ سال توسط پروژه های عمرانی تخریب شده و منابع طبیعی متضرر شده است که از استاندار خوزستان درخواست می شود قبل از اجرای مطالعات مکان یابی و مکان سنجی انجام تا خسارت ها کاهش یابد.

احمد رییس زاده در پایان گفت: یکی از کار های مهم ما در سال ۹۶-۹۵انجام شده بحث بیابانزدایی و مقابله با ریز گرد ها است که ما در خوزستان بیش از تعهدات خود که حدود ۳۰ هزار هکتار از اراضی بیابانی را تثبیت کر دیم که این رقم ۵/۲برابر سطح مصوب کار بوده است.

بر اساس گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان در جمع بندی این جلسه استاندار خوزستان طی سخنانی گفت : در بحث کانون ریز گرددکتر لندی را مامور کردیم که ظرف سه ماه با همکاری سایر دستگاهها ی اجرایی دانشگاه صنعتی شریف و شهید چمران اهواز طرح جامع ریز گردها را بطور کامل آماده کنند که این طرح بزرگی است که ما سه الی چهار ماه فرصت داریم با همکاران ما در سازمان آب و برق ،منابع طبیعی،مرکز تحقیقات کشاورزی یک بسته آماده ارائه کنیم و بتوانیم از مهر ماه سال جاری این ۱۰۰ میلیون دلار که مربوط به استان خوزستان تخصیص داده شده بتوانیم مدیریت و هدف گذاری کنیم تا یک نقشه راه برای آینده باشد.دکتر شریعتی همچنین گفت : در حوزه کارون، و دز تمهیداتی اندیشیده شده که مطابق این اندیشه ها و تمهیدات اقدام شودو ما اگر چه محدودیت کشت می دهیم متناسب با آن حوزه است و مطابق داشته های آن حوزه می باشد و در سایر حوزه ها محدودیت نداریم ولی برای گزران زندگی مردم برنامه ریزی شده است و به سازمان آب و برق تاکید شده است که همکاری لازم در این خصوص داشته باشد.

شایان ذکر استدکتر شریعتی استاندار خوزستان به عنوان رئیس ومهندس چنگلوایی دبیر شورای کشاورزی خوزستان می باشد.