گزارش پیشرفت فیزیکی برخی از پروژه های شاخص شهرداری اهواز (شهریور 97) :

موضوع پروژه

درصد پیشرفت فیزیکی

تقاطع غیر همسطح میدان شهید بندر

58

تقاطع غیر همسطح ولایت

97
مسیر ارتباطی پل ولایت به کوی رمضان (بلوار شهیدان خادم سید الشهدا)

85

تقاطع غیر همسطح جانباز (زردشت)

25

تقاطع غیر همسطح مسیر پل ششم با راه آهن اهواز- بندر امام (مشارکت شهرداری- فولاد خوزستان)

15

مسیر شرقی پل ششم (حد فاصل بزرگراه آیت اله بهبهانی تا کوی مهدیس)

85

مسیر ارتباطی میدان فولاد تا مسکن مهر 2000 واحدی نفت

4