جهت دانلود ، روی لینک زیر کلیک نمایید :

تحلیل کانونهای گردوخاک