استاندار خوزستان با اشاره به راه اندازی کتابخانه های مجازی در استان بیان کرد: روند راه اندازی این کتابخانه ها در استان کند پیش می رود و باید امسال اولین کتابخانه مجازی در استان راه اندازی شود.

غلامرضا شریعتی عصر دوشنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی استان در استانداری خوزستان اظهار داشت: در حوزه کتابخانه مجازی باید به سمت توسعه یافتگی پیش برویم چراکه با گسترش فضای مجازی و اینترنت عمده جوانان به این سمت و سو رجوع کرده اند.

وی افزود: برای توسعه شاخص کتابخوانی در استان لازم است فرهنگ مطالعه کتاب های غیردرسی تقویت شود.

استاندار خوزستان بیان کرد: علاوه بر تشویق به مطالعه کتاب های غیردرسی باید نیازهای محلی و بومی کتابخوانی استان را بدانیم و در این راه استفاده کنیم.

وی با اشاره به وضعیت روستاهای استان در حوزه کتابخوانی گفت: مناطق روستایی را برای استقبال بیش از پیش از کتابخوانی و مطالعه باید تشویق کنیم.

شریعتی با تاکید بر ارتباط مستقیم میان توسعه یافتگی و مطالعه کتاب بیان کرد: با استفاده از روش های غیرمستقیم و نشاط آور باید مطالعه را به ویژه برای کودکان و نوجوانان جذاب کنیم.

  • منبع خبر : استانداری خوزستان