نشست ماهانه شورای مبارزه با مواد مخدر استان روز سه شنبه 30 مردادماه به ریاست غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، در محل استانداری برگزار شد.

ارائه گزارش دستگاه های عضو شورا در خصوص اقدامات انجام شده و بررسی مشکلات مربوطه، ساماندهی مراکز غیرمجاز ترک اعتیاد و بررسی اقدامات انجام شده در مراکز ترک اعتیاد از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

استاندار خوزستان در این نشست گفت: مصوبات کمیته کشوری مقابله با مواد مخدر توسط دبیر شورا پیگیری و انجام شود و دستگاه ها هم در این خصوص همکاری لازم را داشته باشد.

شریعتی ادامه داد: همه مسئولان در این رابطه با جدیت همکاری داشته باشند تا کاهش پنج  درصدی مصرف مواد مخدر در سال 97 که در برنامه ها تصویب شده در استان محقق شود.

رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر استان خاطرنشان کرد: از پتانسیل سازمان های مردم نهاد برای مبارزه با مواد مخدر استفاده شود و سمن ها در راستی آزمایی گزارش های دستگاه ها در رابطه با مبارزه با مواد مخدر مشارکت نمایند.

استاندار خوزستان عنوان کرد: نشاط اجتماعی عمومی در دستور کار است و برای این موضوع هم اعتبار در نظر گرفته ایم همچنین اداره ورزش و جوانان استان هم اظهار نموده برنامه هایی در این راستا دارد و اعتباراتی را تخصیص داده است که در رابطه با زمان انجام این موارد گزارش دهد.

  • منبع خبر : استانداری خوزستان