فاز اول پست ۱۳۲/۳۳ کیلو ولت زهره هندیجان به ظرفیت ۳۰ مگاولت آمپر و عملیات احداث ورود و خروج خط ۱۳۲ کیلو ولت ماهشهر ۴۰۰- هندیجان در این پست به پایان رسید و برقدار شد.
 مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: ۱۵۵ میلیارد ریال در این پروژه سرمایه گذاری صورت گرفته است.
محمود دشت بزرگ تامین برق مطمئن و توسعه شبکه برق ماهشهر و هندیجان را یکی از اهداف برقداری پست و خط زهره دانست و افزود: افزایش ظرفیت پست، کاهش بارگیری ترانس پست های مجاور، بهبود وضعیت ولتاژ منطقه و کاهش خاموشی ها و افزایش ظرفیت و ضریب اطمینان شبکه از دیگر اهداف بهره برداری از این پروژه است.