سیل بند شهرستان دهدز و حفر یک حلقه چاه به منظور تامین آب شرب با هزینه ای بالغ بر 53 میلیارد ریال به بهره برداری رسیدند.

بعد از ظهر یکشنبه با حضور اسماعیل نجار، رییس سازمان مدیریت بحران کشور، غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، کیامرث حاجی زاده، مدیر کل مدیریت بحران خوزستان،  سیل بند شهرستان دهدز با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال و چاه آب شرب این شهرستان به بهره برداری رسید. پروژه چاه آب دهدز با مشارکت شرکت آبفای خوزستان شامل حفر یک حلقه چاه به عمق ۲۶۰ متر است که با ظرفیت آبدهی حدود ۲۰ لیتر بر ثانیه آب مورد نیاز ده هزار نفر را تامین می کند. این پروژه شامل یک خط انتقال یک هزار ۲۰۰ متری و ۶۰۰ انشعاب و یک مخزن دوهزار متر مکعبی است که برای اجرای آن ۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.