مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: امسال در هفته دولت 59 پروژه با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد تومان و اشتغالزایی سه هزار و 303 نفر در حوزه اداره کل راه و شهرسازی خوزستان به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان خبرداد:

بهره‌برداری از 59 پروژه راه و شهرسازی در هفته دولت

مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: امسال در هفته دولت 59 پروژه با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد تومان و اشتغالزایی سه هزار و 303 نفر در حوزه اداره کل راه و شهرسازی خوزستان به بهره‌برداری می‌رسد.
عباس پورسلان با حضور در نمایشگاه هفته دولت با اشاره به برنامه‌های این اداره به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: برای هفته دولت پروژه‌های متعددی را در حوزه‌های مختلف آماده افتتاح داریم. در حوزه راه در دو بخش راه اصلی و راه‌های روستایی، حوزه بازآفرینی شهری، حوزه فنی و اجرایی شامل ساخت ساختمان های دولتی و عمومی و مسکن مهر، پروژه‌ها به بهره‌برداری خواهند رسید.
وی با اشاره به پروژه‌های قابل افتتاح در بخش مدیریت ساخت و توسعه راه‌های استان، افزود: در این بخش که شامل احداث‌‌ راه‌های اصلی و فرعی در استان است، 9 پروژه آماده افتتاح داریم. همچنین در بخش راه روستایی 44 پروژه و در بخش مدیریت فنی و اجرایی 2 پروژه را آماده افتتاح داریم که همه این پروژه‌ها در طول روزهای آینده با حضور مسوولان به بهره‌برداری می‌رسند.
مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به پروژه‌های قابل افتتاح در حوزه بازآفرینی شهری تصریح کرد: در این حوزه که یک حوزه بسیار مهم در استان است 4 پروژه آماده افتتاح هستند. همچنین در بخش مسکن مهر، 2هزار و 380 واحد مسکن به بهره‌برداری خواهند رسید که عمده این واحدها در شهرستان‌های ماهشهر، شوشتر و دزفول هستند.
پورسلان ادامه داد: مجموعا امسال در هفته دولت 59 پروژه با اعتباری بالغ بر 310 میلیارد تومان و اشتغالزایی 3 هزار و 303 نفر در حوزه اداره کل راه و شهرسازی استان به بهره‌برداری می‌رسد.
وی ادامه داد: در شرایط مالی فعلی و با توجه به وضعیت اعتباری دولت، به بهره‌برداری رساندن این تعداد پروژه یک حرکت قابل توجه است. در این زمینه دولت و استاندار خوزستان، توجه ویژه‌ای به بخش راه و شهرسازی خوزستان داشته‌اند و امسال نیز قول مساعد داده‌اند تا به این بخش نگاهی خاص داشته باشند.