کارگاه علمی با موضوع «مناطق آزاد و مشارکت جوامع محلی» زیر نظر منطقه آزاد اروند، توسط ناصر فکوهی استاد دانشگاه تهران برگزار گردید.


«مناطق آزاد» یکی از سازوکارهایی است که ده ها سال است در زمینه بین المللی، در حوزه ای بین مرزهای ملی و قوانین و روابط بین المللی، به وجود آمده‌است. واکنش جوامع محلی به میراث و ثروت سرزمین همواره مورد بحث کارشناسان اجتماعی قرار گرفته است.

آبادان و خرمشهر طی تاریخ تحولات بسیاری را لمس کردند با این وجود مردم انتظار دارند در شرایط ایجاد شده ی منطقه آزاد مشارکت کنند. منطقه آزاد نیز امر مشارکت جوامع محلی را بسیار مهم می داند و سعی در نهادینه کردن این امر دارد.

به همین منظور برای گسترش این فرهنگ و بررسی ابعاد اجتماعی مشارکت جوامع محلی، منطقه آزاد اروند طی کارگاهی علمی با حضور دکتر ناصر فکوهی استاد انسان شناسی دانشگاه تهران، مدیر موسسه انسان شناسی و فرهنگ ابعاد مختلف این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، کارگاه آموزشی مناطق آزاد و مشارکت جوامع محلی با همکاری روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند ، پنجشنبه ۷ تیر در محل اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار گردید.

فعالان اجتماعی، فرهنگی ، فضای مجازی و رسانه‌ای منطقه آزاد اروند و همچنین علیرضا ایزدی مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان در این کارگاه حضور داشتند.