«مناطق آزاد» یکی از سازوکارهایی است که ده ها سال است در زمینه بین المللی، در حوزه ای بین مرزهای ملی و قوانین و روابط بین المللی، به وجود آمده‌است. واکنش جوامع محلی به میراث و ثروت سرزمین همواره مورد بحث کارشناسان اجتماعی قرار گرفته است.

آبادان و خرمشهر طی تاریخ تحولات بسیاری را لمس کردند با این وجود مردم انتظار دارند در شرایط ایجاد شده ی منطقه آزاد مشارکت کنند. منطقه آزاد نیز امر مشارکت جوامع محلی را بسیار مهم می داند و سعی در نهادینه کردن این امر دارد.

به همین منظور برای گسترش این فرهنگ و بررسی ابعاد اجتماعی مشارکت جوامع محلی، منطقه آزاد اروند طی کارگاهی علمی با حضور دکتر ناصر فکوهی استاد انسان شناسی دانشگاه تهران، مدیر موسسه انسان شناسی و فرهنگ ابعاد مختلف این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، کارگاه آموزشی مناطق آزاد و مشارکت جوامع محلی با همکاری روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند ، پنجشنبه 7 تیر در محل اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار گردید.

فعالان اجتماعی، فرهنگی ، فضای مجازی و رسانه‌ای منطقه آزاد اروند و همچنین علیرضا ایزدی مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان در این کارگاه حضور داشتند.