تفاهم نامه سرمایه گذاری تولید بیواتانول به ارزش ۵۵۰۰ میلیارد ریال با حضور وزیر راه و شهرسازی امضا شد.

تفاهم نامه سرمایه گذاری تولید بیواتانول به ارزش ۵۵۰۰ میلیارد ریال با حضور وزیر راه و شهرسازی در بندر امام به امضا رسید.

این تفاهم نامه به ارزش ۵۵۰۰ میلیارد ریال و  ۵۴ میلیون یورو سرمایه گذاری خارجی به صورت قراردادی 30 ساله در حوزه بهینه سازی سوخت بنزین و برای تولید بیواتانول در منطقه ویژه اقتصادی بندر  امام خمینی(ره) امضا شده است.

طی این تفاهم نامه و با احداث این کارخانه روزانه ۳۰۰هزار تن بیو‌اتانول تولید و این مساله در نهایت منجر به تولید سوخت پاک در استان می‌شود.

  • منبع خبر : استانداری خوزستان