با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار خوزستان 14 طرح صنعتی و 22 پروژه عمرانی به صورت همزمان در سطح شهرک‌های صنعتی استان افتتاح شد.

میزان سرمایه گذاری ریالی 14 طرح صنعتی در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی خوزستان یک هزار و710 میلیارد ریال است. همچنین میزان سرمایه گذاری ارزی این واحدها حدود 8 هزار دلار است.

با افتتاح این 14 واحد صنعتی برای 379 نفر اشتغال ایجاد شده است. عمده زمینه فعالیت این واحدها در حوزه صنایع فلزی، کانی‌های غیر فلزی، غذایی، بسته بندی، شیمیایی و… است.

امروز 22 پروژه عمرانی نیز با اعتبار 171 میلیارد و 433 میلیون ریال در سطح شهرک های صنعتی استان افتتاح شد. تامین اعتبار اجرای 15 پروژه از محل منابع داخلی شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان است.

با افتتاح این 22 طرح برای 253 نفر اشتغالزایی ایجاد شده است.

همچنین امروز با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار خوزستان عملیات اجرایی 12 پروژه عمرانی در سطح شهرک‌های صنعتی استان آغاز شد.

  • منبع خبر : استانداری خوزستان