با حضور استاندار خوزستان و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان خط انتقال آب 1000 شهرستان آبادان افتتاح شد.

خط انتقال آب 1000 آبادان امروز 29 تیرماه با حضور غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و صادق حقیقی پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان افتتاح شد.

طرح خط انتقال آب 1000 بخش نهایی طرح آب رسانی به شهرستان آبادان و مکمل طرح غدیر است که باعث می شود آب از نظر کمی و کیفی با وضعیت مناسبی در کل شهر آبادان، اروندکنار و چوئبده توزیع شود.

طراحی خط انتقال آب 1000 شهرستان آبادان از سال 1388 آغاز شد تا آب از تصفیه خانه طرح جامع آبادان مستقیما به تلمبه خانه جمشیدآباد منتقل شود و امروز پس از گذشت 9 سال این طرح افتتاح شد.

برای اجرای این طرح که طول آن حدود 13 کیلومتر و یک خط بسیار پیچیده است، از حدود 300 عارضه طبیعی و غیرطبیعی عبور شده است.

برای اجرای خط انتقال آب 1000 شهرستان آبادان حدود 80 میلیارد تومان هزینه انجام شده است. با وارد مدار شدن این طرح آب طرح غدیر به طور یکسان در کل شهر آبادان و همچنین شهرهای اروندکنار و چوئبده توزیع خواهد شد.