با حضور استاندار خوزستان و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان خط انتقال آب ۱۰۰۰ شهرستان آبادان افتتاح شد. خط انتقال آب ۱۰۰۰ آبادان امروز ۲۹ تیرماه با حضور غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و صادق حقیقی پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان افتتاح شد. طرح خط انتقال آب ۱۰۰۰ بخش نهایی طرح آب رسانی […]

با حضور استاندار خوزستان و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان خط انتقال آب ۱۰۰۰ شهرستان آبادان افتتاح شد.

خط انتقال آب ۱۰۰۰ آبادان امروز ۲۹ تیرماه با حضور غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و صادق حقیقی پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان افتتاح شد.

طرح خط انتقال آب ۱۰۰۰ بخش نهایی طرح آب رسانی به شهرستان آبادان و مکمل طرح غدیر است که باعث می شود آب از نظر کمی و کیفی با وضعیت مناسبی در کل شهر آبادان، اروندکنار و چوئبده توزیع شود.

طراحی خط انتقال آب ۱۰۰۰ شهرستان آبادان از سال ۱۳۸۸ آغاز شد تا آب از تصفیه خانه طرح جامع آبادان مستقیما به تلمبه خانه جمشیدآباد منتقل شود و امروز پس از گذشت ۹ سال این طرح افتتاح شد.

برای اجرای این طرح که طول آن حدود ۱۳ کیلومتر و یک خط بسیار پیچیده است، از حدود ۳۰۰ عارضه طبیعی و غیرطبیعی عبور شده است.

برای اجرای خط انتقال آب ۱۰۰۰ شهرستان آبادان حدود ۸۰ میلیارد تومان هزینه انجام شده است. با وارد مدار شدن این طرح آب طرح غدیر به طور یکسان در کل شهر آبادان و همچنین شهرهای اروندکنار و چوئبده توزیع خواهد شد.