غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، امید حاجتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و ایرج نظری رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور شامگاه چهارشنبه ۹ آبان ماه از روند اجرای پروژه توسعه دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بازدید کردند. پروژه توسعه دانشکده داروسازی به دلیل کمبود فضاهای آموزشی و تحقیقاتی در تاریخ 96/1/8 با مبلغ اولیه 18 میلیارد تومان و در قالب فهرست بهاء و مدت قرارداد 18 ماه شروع اما به دلیل کمبود اعتبار دچار وقفه گردید. پیشرفت فیزیکی پروژه  در حال حاضر 43 درصد است. 
انتظار می رود با کمک های مالی و تامین اعتبارات مورد نیاز، این پروژه تا یکسال آینده تکمیل شود و گام مهم و موثری در اعتلای نظام آموزشی و تحقیقاتی در حوزه علوم داروسازی برداشته شود.

خلاصه ایی از فضاهای آموزشی و تحقیقاتی پروژه توسعه دانشکده داروسازی به شرح زیر می باشد:

 -مساحت طبقه همکف : 4980 متر مربع

-مساحت آمفی تئاتر385متر مربع (با ظرفیت 250 نفر)

-سالن اجتماعات به مساحت 191 متر مربع

-آزمایشگاه آموزشی (کلاس ):هفت آزمایشگاه 250متر مربعی 

-مساحت موتورخانه : 240 متر مربع

-آزمایشگاه خصوصی تحقیقاتی : هشت آزمایشگاه 60متر مربعی

-مساحت طبقه اول : 3700متر مربع

-آزمایشگاه آموزشی : 9 آزمایشگاه 200 متر مربعی

-آزمایشگاه خصوصی تحقیقاتی : هشت آزمایشگاه 60 متر مربعی

-کلاس درس :  دو کلاس 20 نفره