بازدید يك روزه معاون عمراني استاندار ، با هدف بررسی زیر ساختها و اتخاذ راهکار ارتقاء کمی و کیفی گردشگری مناطق امام زاده عبدالله ، رباط و مال آقا با همراهی مشاور استاندار در امور گردشگری، فرماندار باغملك و جمعي از مدیران کل استان و مسئولین محلي انجام شد.

همچنين در جريان اين بازدید پس ازبررسی چالشهای زیر ساختهای گردشگری شهرستان، در نشستي پیرامون موضوعات مختلف بحث وتبادل نظر شد.

تامین اعتبار بهسازی مناطق گردشگری رباط و مال آقا ، احداث چمن مصنوعی در مناطق گردشگری سه گانه ، تجهیز سایتهای گردشگری موجود ، تعیین تکلیف سایت گردشگری مال آقا ، اصلاح شبکه آبرسانی به منطقه امام زاده عبدالله ، حل مشکلات برق و افزایش ایمنی جاده دسترسی امام زاده عبدالله با تعبیه حفاظ جانبی ، تعریض پل روستای گردشگری  ابوالعباس ، احداث هندسی مسیر صیدون تا گلال کمپ از جمله مصوبات اين بازديد بود كه دردستور کار دستگاههای متولی قرار گرفت.

  • منبع خبر : استانداری خوزستان