طول كل مسير ميانبر بطول ٢٦ كيلومتر واز سه راهي نفت سفيد اغاز و به ارتفاعات مال كريم وسط كمربندي مسجدسليمان ختم خواهد شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان غلامرضا شریعتی روز پنجشنبه ۸ آذرماه همراه با نماینده مسجد سلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی، فرماندار مسجدسلیمان و مدیر کل راه و شهرسازی استان از قطعه اول جاده میانبر اهواز به مسجدسلیمان بازدید کرد و آخرین وضعیت این پروژه مورد بررسی قرارگرفت.  قطعه اول جاده ميانبر بطول ١٢.٥ كيلومتر با عرض بيست وچهارمتر و حجم عمليات خاكي سنگين خاكبرداري وخاكريزي از محدوده روستاي گلي خون تا ارتفاعات مالكريم با اعتباري بالغ بر ٥٠ ميليارد تومان در حال اجراست. طول كل مسير ميانبر بطول ٢٦ كيلومتر واز سه راهي نفت سفيد اغاز و به ارتفاعات مال كريم وسط كمربندي مسجدسليمان ختم خواهد شد.  زمان اجرای پروژه ١٢ ماه است.