مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان گفت: در سه ماهه نخست سال جاری 24 فقره قرارداد واگذاری حق انتفاع زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی استان با متقاضیان سرمایه گذاری منعقد و بیش از 16 هکتار زمین در قالب این قراردادها به آنان واگذار شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی خوزستان، ” اخلاق محمدیان ” با تشریح جزییات قراردادهای مذکور اظهار کرد: بر اساس جواز تأسیس اشتغالی که پیش بینی می شود ایجاد شود 469 فرصت شغلی است و میزان سرمایه گذاری این قراردادها نیز 123 میلیارد تومان خواهد بود.

محمدیان در رابطه با واحدهای به بهره برداری رسیده در سه ماهه نخست سال جاری در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی استان بیان کرد: 3 واحد در شهرک های صنعتی امیدیه، بهبهان و شهرک صنعتی شماره 5 اهواز با سرمایه گذاری 7 میلیارد و 747 میلیون تومان به بهره برداری رسیده و 36 شغل توسط این واحدها ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان تصریح کرد: شهرک ها و نواحی صنعتی واقع شده در شمال استان خوزستان و همچنین شهرک های کارگاهی مانند شماره 4 اهواز و شماره 2 آبادان از بیشترین تقاضای سرمایه گذاری برخوردار هستند.

  • منبع خبر : شهرک های صنعتی خوزستان