پس از یکسال و چند ماه تلاش مستمر، امروز (چهارشنبه 9 خرداد ماه 1397) با هدف تسهیل در امر صادرات کانتینری محصولات پتروشیمی، تفاهم نامه ای برای ایجاد کریدور صادراتی بین منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و منطقه ویژه بندری امام خمینی (ره) بسته شد.

این کریدور، دو منطقه ویژه هم جوار پتروشیمی و بندرامام را به هم متصل می‌کند و مسیری بین آنها برقرار می‌نماید تا محصولات صادراتی شرکتهای پتروشیمی مستقیما و با حداقل تشریفات گمرکی به منطقه ویژه بندرامام وارد شوند.

تسریع در امر صادرات، افزایش کارایی سیستم حمل و نقل جاده ای، کاهش تشریفات ترخیص از جمله حذف پلمب، کاهش هزینه ها و مهار ترافیک ناشی از تجمع کامیونها در پشت درب خروجی سایت 5 منطقه ویژه از مهمترین اهداف این تفاهم نامه است.

از آنجا که این کریدور در زمینهای هم جوار راه آهن ایجاد و نیز فرایند صادرات تحت قوانین گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، این تفاهم نامه بصورت چهار جانبه، بین سازمان منطقه ویژه اقئصادی پتروشیمی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، اداره کل گمرک بندرامام خمینی (ره) و اداره کل راه آهن جنوب منعقد شد.

همچنین مطابق این تفاهم نامه مقرر شد جهت استفاده از ظرفیت خطوط ریلی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، امکان سنجی لازم با همکاری اداره کل راه آهن جنوب، سازمان منطقه ویژه و شرکتهای گیرنده خدمات به عمل آید.

پس از عقد این تفاهم نامه، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی وارد فاز عملیات اجرای این کریدور می‌شود.

  • منبع خبر : سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی