به گزارش پایگاه خبری خوزان، انتخابات پنجمین دوره نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان امروز جمعه برگزار شد.طی این انتخابات کلیه کاندیداهای ائتلاف آینده روشن توانستند با کسب اکثریت آراء به شواری مرکزی سازمان راه پیدا کنند.
لازم به ذکر است که بر اساس اساسنامه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اعضای شورای مرکزی یازده نفر بوده که هفت نفر از آنان با رای مستقیم اعضاء انتخاب شده و چهار نف دیگر توسط سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، سازمان محیط زیست خوزستان و دانشگاه به صورت انتسابی معرفی می گردند.

بر اساس این گزارش، فتح الله ابوعلی، کامران صفرزاده، آرش آقا پورزنگنه، اعظم نسیمی زاده، امید فراز، سینا عطار روشن و کریم کریمیان با کسب بالاترین آرا به عنوان اعضای جدید شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان انتخاب شدند.